Benchmarket.pl | Transakcje między podmiotami powiązanymi benchmarket.pl

Benchmarket.pl | Transakcje między podmiotami powiązanymi

Transakcje między podmiotami powiązanymi

Benchmarket to kancelaria doradców podatkowych, której główną specjalizacją są kwestie mające związek z cenami transakcyjnymi.

Usługi spółki ukierunkowane są na wsparcie podmiotów gospodarczych z kapitałem krajowym, jak i europejskim. Benchmarket stosuje specjalistyczne bazy danych, co pozwala na stworzenie kompletnych i wiarygodnych analiz rynku, oraz prowadzi klientów na każdym etapie realizowania usługi.

Benchmarket proponuje przede wszystkim takie usługi, jak:

  • analiza porównawcza
  • analiza cen transferowych
  • sporządzanie dokumentacji cen transferowych
  • wycena firm i przedsiębiorstw
  • sporządzanie procedur dla rad nadzorczych
  • przygotowania wyjaśnień dla organów w procesie kontroli
  • reprezentowania podatników przed sądem
  • sporządzanie wytycznych odnośnie cen transferowych
  • sporządzanie informacji ORD-U
  • sporządzanie wytycznych OECD

Benchmarket Sp. z o. o.
tel.: 660440456
ul. Wagonowa 12A
43-175 Wyry
śląskie
REGON: 368482376