Emcsolution.pl | Badania EMC emcsolution.pl

Emcsolution.pl | Badania EMC

www.emcsolution.pl

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) to kluczowa dziedzina inżynierii, która gwarantuje sprawną pracę wszystkich urządzeń elektrycznych oraz elektronicznych, nie powodując zakłóceń czy interferencji. Jest niezbędna, aby zapewnić bezpieczeństwo i efektywność pracy sprzętu, zarówno w otoczeniu domowym, jak i przemysłowym. Wykorzystaj zalety EMC, dzięki ofercie EMCSolution, które dostarcza kompleksowe usługi związane z tą dziedziną technologii. Nasza oferta obejmuje: 1. Konsultacje EMC – doradztwo specjalistyczne w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej. 2. Szkolenia EMC – kursy i szkolenia wprowadzające oraz rozwijające umiejętności w obszarze EMC. 3. High Speed Design – usługi projektowe wysokich prędkości, niezbędne dla nowoczesnych technologii. 4. Budowa laboratorium EMC – pomoc w zaprojektowaniu i wyposażeniu laboratorium EMC spełniającego wszystkie standardy. 5. Design for EMC - projektowanie urządzeń zgodnie z wymaganiami EMC, zapewniających najwyższą jakość i bezpieczeństwo.

Szymon Kręblewski EMCSOLUTION
tel.: 693966938
Wola Batorska 1155
32-007 Wola Batorska
małopolskie
REGON: 365565541