Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
[ X ]
Wersja polska Wersja angielska

Dobra materialne Fale radiowo telewizyjne

Dotychczasowe doświadczenia wykazały, że turbiny wiatrowe, podobnie jak inne wysokie budowle (np. kominy czy różnego rodzaju maszty) mogą zaburzać sygnały elektromagnetyczne wykorzystywane w telekomunikacji, nawigacji oraz przez urządzenia radarowe. Mogą też przyczyniać się do zakłóceń w odbiorze telewizji (z nadajników naziemnych) i radia (głównie niskich częstotliwości) w gospodarstwach domowych zlokalizowanych w bliskim sąsiedztwie elektrowni wiatrowych. Wszystkie te zjawiska mogą wynikać z oddziaływania zarówno generatora, obracających się łopat wirnika oraz samej wieży1.


Interakcjom związanym z generatorem można bardzo łatwo zapobiec poprzez odpowiednią izolację gondoli. Wieża oraz łopaty wirnika mogą blokować fale elektromagnetyczne, odbijać je bądź powodować ich załamanie. Jednakże zastąpienie metalu materiałami syntetycznymi w łopatach nowoczesnych turbin wyraźnie zminimalizowało skalę negatywnych oddziaływań tego typu. Wpływ na nadajniki telefonii komórkowej można już uznać w zasadzie za pomijalny (Australian Greenhouse Office, Australian Wind Energy Association, 2004). Interakcje z falami radiowymi i telewizyjnymi także w dużym stopniu zostały już wyeliminowane, chociaż w przypadku niektórych gospodarstw domowych, zlokalizowanych w bardzo bliskiej odległości od farmy wiatrowej, problem też wciąż może się pojawiać.

Skala zaburzeń pola elektromagnetycznego jest uzależniona od:

 

 • lokalizacji farmy wiatrowej w stosunku do położenia nadajnika i odbiornika fal elektromagnetycznych

 • charakterystyki łopat wirnika (m.in. od rodzaju materiału, z którego zostały wykonane)

 • charakterystyki odbiornika

 • częstotliwości sygnału

 • rozchodzenia się fal w powietrzu atmosferycznym.

Biorąc powyższe pod uwagę można wyznaczyć tzw. strefę Fresnela, czyli znajdujący się wzdłuż linii łączącej nadajnik i odbiornik obszar rozchodzenia się fal. Jego identyfikacja na etapie projektowania farmy wiatrowej pozwala na rozplanowanie takiego rozmieszczenia turbin, które z dużym prawdopodobieństwem pozwoli uniknąć tych negatywnych interakcji, bądź, gdy nie będzie to możliwe, zaplanować już na tak wczesnym etapie środki mające ograniczyć zaburzenia w tym zakresie (Australian Greenhouse Office, Australian Wind Energy Association, 2004). W przypadku, gdy mamy do czynienia z już funkcjonującą farmą, w zminimalizowaniu zakłóceń może nam pomóc (Sustainable Devolopment Commission, 2005):

 

 • zainstalowanie tzw. anteny kierunkowej

 • ustawienie anteny w kierunku innego nadajnika

 • zainstalowanie wzmacniacza sygnału

 • zmiana położenia anteny

 • zainstalowanie anteny satelitarnej lub telewizji kablowej.

Wykonane przez dewelopera farmy wiatrowej na wczesnym etapie analizy potencjalnego wpływu turbin na rozchodzenie się sygnałów elektromagnetycznych oraz potencjalnych zaburzeń w odbieraniu fal telewizyjnych bądź radiowych przez sąsiadujących z nią mieszkańców, w dużym stopniu pozwala na ich wyeliminowanie. W przypadku, gdy przeprowadzone przez inwestora badania wykażą możliwe zakłócenia, można np. spróbować rozmieścić niektóre turbiny w cieniu innych, co może pomóc w ograniczeniu tego typu negatywnych zjawisk (BBC, Ofcome, 2009). Przewiduje się ponadto, że zastąpienie analogowych naziemnych nadajników telewizyjnych cyfrowymi, które są mniej podatne na tego typu zakłócenia, samoistnie przyczyni się w dużym stopniu do wyeliminowania tego problemu (Sustainable Devolopment Commission, 2005).

 

 

Literatura:

 1. BBC, Ofcom, The Impact of large buildings and structures, including wind farms on terrestrial television reception, 2009.

 2. Pod red. dr M. Szuby, Linie i stacje elektroenergetyczne w środowisku człowieka, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Warszawa, 2005

 3. Zbigniew Kowalski, Ekologiczne aspekty elektrotechniki, Politechnika Świętokrzyska, Kilce, 2003

 4. Władysław Korzeniewski, Odległości w zabudowie i zagospodarowaniu terenu, Centralny Ośrodek Informacji Budownictwa, Warszawa, 2002

 5. Marek Zmyślony, Halina Aniołczyk, Oddziaływanie pól elektromagnetycznych na człowieka –metodyka prowadzenia badań i ocena wiarygodności ich wyników, publikacja naukowa

 6. Pod kier. dr inż. Jerzy Stiller, Oddziaływanie linii kablowych najwyższych napięć prądu przemiennego (AC) na środowisko, Instytut Elektroenergetyki Politechniki Poznańskiej, Poznań, 2006

 7. Zbigniew Wróblewski, Marek Szuba, Marcin Habrych, Określanie rozkładów pól elektromagnetycznych w otoczeniu linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia na potrzeby ekspertyz ekologicznych, Energetyka i Ekologia, grudzień 2003

 8. Pod red. M. Szuba, A. Tyszecki, Pola elektromagnetyczne 50Hz w środowisku człowieka – materiały konferencyjne, Eko-Konsult, Gdańsk, 2003

 9. Lech Różański, Pole i fale elektromagnetyczne, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, 1997

 10. Mahinerangi Wind Farm. Compatibility with Radio Services, Trust Power Kordia, kwiecień 2007

 11. The Electromagnetic Compatibility and Electromagnetic Field Implications for Wind Farm I Australia, Australian Government – Australian Greenhouse Office, maj 2004

 12. Tomasz Żylicz, Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2004


1 http://www.wind-energy-the-facts.org/en/environment/chapter-2-environmental-impacts/onshore-impacts.html (31.08.2009)


cofnij
Partnerzy:
Copyright © 2019 FNEZ - Fundacja na rzecz Enegeryki Zrównoważonej
Elektrownie wiatrowe, farmy wiatrowe, oceny oddziaływania na środowisko