Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
[ X ]
Wersja polska Wersja angielska

Dobra materialne Turystyka

Wyniki przeprowadzonych dotychczas badań opinii publicznej oraz analiz rozwoju turystyki w państwach o znaczącym udziale energetyki wiatrowej w krajowym bilansie energetycznym (np. w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii, w którym moc zainstalowana w energetyce wiatrowej wyniosła na koniec 2009r. 4051 MW, czyli blisko sześć razy więcej niż w Polsce (Źródło: EWEA 2010)) nie potwierdzają tezy, że lokalizacja farmy wiatrowej przyczynia się do obniżenia atrakcyjności turystycznej danego regionu.


Wieloletnie badania ruchu turystycznego w regionach, w których wybudowano farmy wiatrowe nie wykazały spadku liczby turystów. Przykładem może być tutaj np. Irlandia Północna, w której w okresie od 2001 do 2004 roku, podczas którego rozpoczęto eksploatację 10 farm wiatrowych, zaobserwowano wzrost odwiedzin zagranicznych turystów z 1,68 mln w 2001 roku do 2 mln w 2004 roku,, oraz Kornwalia (najbardziej wysunięte na południowy zachód hrabstwo Anglii), w której w latach 1992 (1 farma wiatrowa) – 2003 (7 farm wiatrowych) nastąpił wzrost liczby turystów z 3,4 mln do 5,1 mln. W sąsiadującym z Kornwalią hrabstwie Devon, w którym nie ma ani jednej farmy wiatrowej, w latach 2000 – 2003 odnotowano z kolei spadek liczby turystów z 6,6 mln do 6,4 mln (w analogicznym okresie czasu w Kornwalii odnotowano wzrost z 4,2 do 4,9 mln) (British Wind Energy Association (BWEA), 2006). Nie wiadomo, czy za bezpośrednią przyczynę wzrostu zainteresowania poszczególnymi regionami można uznać pojawienie się elektrowni wiatrowych. Wiadomo natomiast, że uznawanie ich za czynnik obniżający atrakcyjność turystyczną regionów, jest na podstawie tych danych bezpodstawne1.

 

Większość ankietowanych - turystów odwiedzających tereny znajdujące się w sąsiedztwie już funkcjonujących bądź planowanych farm wiatrowych - odnosiła się pozytywnie do tego rodzaju inwestycji deklarując, że obecność elektrowni wiatrowych nie zniechęci ich do ponownego odwiedzenia danego regionu. W niektórych badaniach wielkość udziału takich opinii przekroczyła nawet 90% (np. University of the West of England, 2004 – 93,9%; Centre for Sustainable Energy, 2002 – 91,5%).

 

Wielu ankietowanych przyznawało, że farma wiatrowa może stanowić dodatkową atrakcję turystyczną i w taki właśnie sposób powinno się ją wykorzystywać w promocji regionów. Potwierdzeniem tego może być fakt, że projekty farm wiatrowych budowanych w państwach Europy Zachodniej często uwzględniają działające w sąsiedztwie farmy centra informacji na temat odnawialnych źródeł energii, energetyki wiatrowej czy zrównoważonego rozwoju, specjalne punkty widokowe, z których można obserwować obracające się wiatraki, tablice informacyjne na temat otaczającej farmę przyrody oraz specjalnie zorganizowane parkingi dla osób, które chciałyby się przyjrzeć elektrowniom wiatrowym z bliska.

 

 

Rysunek Tablica informacyjna na temat przyrody otaczającej Altahullion Wind Farm

Tablica informacyjna w Altahullion Wind Farm
  (British Wind Energy Association (BWEA), 2006)

 

 

Pierwsza komercyjna farma wiatrowa w Wielkiej Brytanii, która została wybudowana w 1991 roku w Delabole w Kornwalii, cieszyła się tak dużym zainteresowaniem wśród odwiedzających ten region turystów (w ciągu pierwszego roku funkcjonowania farmy odwiedziło ją aż 60 tys. osób, w sumie 350 tys. osób w ciągu pierwszych 8 lat), że zdecydowano się na otwarcie w jej bezpośrednim sąsiedztwie centrum informacji na temat energetyki odnawialnej (Gaia Energy Centre2). Ankieta przeprowadzona w 2002 roku wśród odwiedzających centrum osób wykazała, że aż 7% z nich trafiło do niego przez zupełny przypadek – podróżni zachęceni widokiem farmy zjeżdżali z głównej trasy, by przyjrzeć się jej z bliska (British Wind Energy Association (BWEA), 2006).

 


                                          Rysunek Parking dla odwiedzających farmę Altahullion Wind Farm

Parking w Altahullion Wind Park

                                         (http://www.geograph.org.uk/photo/708366, 03.08.2009)

 

 

Jedną z głównych atrakcji Ecotech Centre3 – centrum zrównoważonego rozwoju w Norfolk w Wielkiej Brytanii – jest możliwość wejścia na specjalnie zaprojektowany na szczycie elektrowni wiatrowej taras widokowy. Centrum dysponuje również ciekawą ofertą edukacyjną dla młodzieży na temat zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i energetyki odnawialnej oraz daje możliwość organizacji na swoim terenie szeregu wydarzeń tematycznych.

 

Farmy wiatrowe coraz częściej stają się punktami programu wycieczek w ramach tzw. ekoturystyki bądź podstawą do wyznaczenia nowych szlaków turystycznych. Przykładem może być tutaj Szlak Wiatraków – tzw. szlak zielony, proponowany przez jeden z portali promujących polskie wybrzeże Morza Bałtyckiego, który obok zabytków budownictwa sakralnego i ludowego oraz pomników przyrody obejmuje również farmy wiatrowe w Barzowicach i Cisowie4.

 

Glasgow Caledonian University przeprowadził w Szkocji, szereg badań opinii publicznej dotyczących wpływu farm wiatrowych na krajobraz oraz na gospodarkę turystyczną. Aż 75% ankietowanych – turystów, którzy podczas swojej podróży zetknęli się z widokiem farmy wiatrowej – pozytywnie odniosło się do elektrowni wiatrowych. 39% osób przyznało, że ich stosunek do tego typu inwestycji jest w stu procentach pozytywny, dla 36% zaś – neutralny. Negatywny stosunek do elektrowni wiatrowych wyraziło zaledwie 25% respondentów. Co ciekawe, turyści uprawiający turystykę pieszą (np. wędrówki po górach), dla których piękno otaczającego ich krajobrazu ma szczególne znaczenie, byli o wiele bardziej przychylni tego rodzaju inwestycjom. Aż 45% z nich zadeklarowało swój pozytywny stosunek do elektrowni wiatrowych (czyli 6% powyżej średniego wyniku), 19% zaś – negatywny (czyli 6% poniżej średniej).

 

Dla turystów przejeżdżających obok farmy wiatrowej jej widok jest zazwyczaj bardzo interesujący. Dla ponad połowy turystów ankietowanych na potrzeby raportu opracowanego dla szkockiego rządu, widok z hotelowego pokoju na elektrownie wiatrowe jest już jednak mniej pożądany. Wyniki przeprowadzonych dotychczas analiz nie wykazują jednak, by lokalizacja farmy wiatrowej wpływała negatywnie na atrakcyjność turystyczną terenu, na którym została wybudowana (British Wind Energy Association (BWEA), 2006). Co ciekawe, osoby, które na własne oczy widziały pracujące elektrownie wiatrowe, są do nich nastawione mniej negatywnie niż te, które ich nigdy nie widziały, bądź widziały tylko na zdjęciach (Glasgow Caledonian University, 2008).

 

 

Literatura:

  1. NFO WorldGroup. (2003). Investigation into the potential impact of wind farms on tourism in Wales.

  2. British Wind Energy Association (BWEA). (2006). The impact of wind farms on the tourist industry in the UK.

  3. Centre for Sustainable Energy. (2002). Martin's Hill Tourism Survey.

  4. Glasgow Caledonian University. (2008). The economic impacts of wind farms on Scottish tourism. A report for the Scottish Government.

  5. University of the West of England. (2004). Fullabrook Wind Farm Proposal, North Devon - evidence gathering of the impact of wind farms on visitor numbers and tourist experience.

1  Brak jest publikacji wiarygodnych ośrodków naukowych, które udowadniałyby, że na terenach, na których wybudowano farmy wiatrowe notuje się spadek liczby odwiedzin turystów.


2 Centrum Gaia funkcjonowało w latach 2001 - 2003. Zostało zamknięte ze względu na kłopoty finansowe. Pomimo tego farma wiatrowa w Delabole jest wciąż licznie odwiedzana przez turystów.


3  www.ecotech.org.uk (23.08.2009)


cofnij
Partnerzy:
Copyright © 2019 FNEZ - Fundacja na rzecz Enegeryki Zrównoważonej
Elektrownie wiatrowe, farmy wiatrowe, oceny oddziaływania na środowisko