Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
[ X ]
Wersja polska Wersja angielska

Badania środowiskowe Ssaki

Ssaki morskie

 

Zakres analiz:

 

 • identyfikacja gatunków obecnych na obszarze planowanej realizacji inwestycji,
 • trasy przemieszczania się osobników na obszarze inwestycji oraz w jego sąsiedztwie,
 • określenie znaczenia danego obszaru dla poszczególnych gatunków (np. miejsca żerowania, rozmnażania się).

 

Należy przeanalizować możliwe oddziaływania:

 • hałasu,
 • wibracji,
 • związane z fizycznym pojawieniem się nowych elementów w środowisku, nowe elementy jako przeszkoda na dotychczasowych trasach przepływu,
 • efektu bariery.

 

Etap przedrealizacyjny


Analizy na etapie przedrealizacyjnym powinny obejmować jeden cały cykl roczny. Badania dotyczące foki obrączkowanej powinny zostać przeprowadzone w dwóch kolejnych latach.


Metody badań muszą być zróżnicowane i uzależnione od badanego gatunku.


Detektory obecności morświnów (POD, Porpoise Detector):


 • urządzenia rejestrujące podwodne dźwięki,
 • analiza nagranych dźwięków przy użyciu specjalnego programu komputerowego umożliwia jednoznaczne stwierdzenie obecności przedstawicieli tego gatunku w rejonie inwestycji oraz analizę ich zachowania (określenie, jak często pojawiają się w rejonie inwestycji, jak długo pozostają w zasięgu detektorów, a więc w rejonie inwestycji, oraz z jaką intensywnością posługują się echolokacją, pozostając w rejonie inwestycji),
 • analiza wykorzystania obszaru farmy wiatrowej przez morświny powinna opierać się na weryfikacji uzyskanych wyników z danej lokalizacji, w korelacji z wynikami uzyskanymi w projekcie SAMBAH, wykonywanym w ramach państwowego monitoringu środowiska.


Nadajniki GPS/GSM na potrzeby badań dotyczących osobników gatunku foki szarej:

 • nadajniki umieszczane na głowach lub szyjach fok,
 • nadajniki umożliwiają śledzenie przemieszczania się fok, a tym samym analizę ich aktywności w rejonie inwestycji,
 • aby uzyskać wiarygodne wyniki, nadajniki powinny zostać umieszczone przynajmniej na 10 osobnikach.

 

Obserwacje z samolotu prowadzone na potrzeby badań gatunku foki obrączkowanej:

 • obserwacje prowadzone wzdłuż wyznaczonych transektów podczas zalegania pokrywy lodowej (miejsca rozmnażania się fok obrączkowanych) w marcu/kwietniu w dwóch kolejnych latach,
 • obecność fok podczas zalegania pokrywy lodowej powinna zostać spisana dwukrotnie w okresie zimowym w ciągu dwóch kolejnych lat (na obszarze ok. 1000 km2, przy minimum 15% powierzchni pokrytej lodem),
 • otrzymane wyniki analiz powietrznych, telemetrycznych oraz analiz pokrywy lodowej powinny posłużyć do wyznaczenia potencjalnych miejsc rozrodu fok,
 • dodatkowo należy opracować model przewidywanych ruchów pokrywy lodowej.

Należy podkreślić, że na obszarach polskiej wyłącznej strefy ekonomicznej, gdzie będą realizowane projekty MFW, pokrywa lodowa występuje rzadko, a więc badania fok obrączkowanych na tym obszarze mogą być prowadzone z wyłączeniem powyższych zaleceń.


Etap porealizacyjny


Metodyka badań taka sama jak na etapie przedrealizacyjnym.

 

cofnij
Partnerzy:
Copyright © 2019 FNEZ - Fundacja na rzecz Enegeryki Zrównoważonej
Elektrownie wiatrowe, farmy wiatrowe, oceny oddziaływania na środowisko