Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
[ X ]
Wersja polska Wersja angielska

Badania środowiskowe Ryby

Ryby

 

Podstawą do opracowania metodyki przeprowadzania badań ryb powinny być wyniki analiz geofizycznych.


 

Etap przedrealizacyjny


Analizy ryb na etapie przedrealizacyjnym w pierwszej kolejności powinny obejmować identyfikację gatunków istotnych z komercyjnego punktu widzenia (rybołówstwo) oraz podlegających ochronie gatunkowej, obecnych w rejonie inwestycji. Należy zwrócić także uwagę na gatunki, których populacje na danym obszarze są znaczące.


W ramach kolejnego etapu analizy należy sprawdzić, czy w rejonie inwestycji oraz w jej sąsiedztwie zlokalizowane są tarliska, wylęgarnie oraz miejsca żerowania zidentyfikowanych wcześniej gatunków, a także czy przez dany obszar przebiegają ich trasy migracji. W przypadku gdy w rejonie lub sąsiedztwie inwestycji stwierdzono miejsce tarła któregoś z gatunków, należy przeanalizować, kiedy wypadają okresy tarła, czy budowa farmy będzie miała wpływ na siedliska wykorzystywane przez gatunki składające jaja oraz jak działania konstrukcyjne mogą wpłynąć na zachowanie ryb w okresie tarła oraz warunki w miejscu tarła. W przypadku gdy dla któregoś z gatunków zidentyfikowano miejsca wylęgarni, należy ocenić, jakie znaczenie ma dane siedlisko w skali regionu oraz jak działania konstrukcyjne farmy mogą ograniczyć dostęp do danego siedliska.


Na tym etapie wymienione analizy mogą zostać przeprowadzone w pierwszej kolejności na podstawie dostępnych danych (raportów, opracowań naukowych). W przypadku gdy dostępne dane okażą się niewystarczające lub istnieje potencjalnie wysokie ryzyko oddziaływania realizowanego przedsięwzięcia na ryby, należy przeprowadzić badania terenowe.


Przedrealizacyjne badania ryb powinny obejmować jeden pełny cykl roczny. Należy przeprowadzić co najmniej jedną kampanię badawczą wiosną, latem oraz jesienią. Zaleca się przeprowadzenie minimum 5 kampanii badawczych.


Należy pamiętać o tym, by równolegle z pobieraniem próbek na potrzeby badań ryb dokonywać pomiarów zasolenia i temperatury wody oraz zawartości tlenu w wodzie. Dla każdej próbki powinien zostać spisany protokół obejmujący następujące informacje:


  • początek (zarzucenie sieci) - czas, głębokość wody, długość i szerokość geograficzna,
  • koniec (wyciągnięcie sieci) - czas, głębokość wody, długość i szerokość geograficzna,
  • informacje dodatkowe - np. prędkość statku.

 

Gatunki przydenne

Metody badań:

  • badania z użyciem przydennych sieci skrzelowych/włoków rozpornicowych prowadzone zgodnie z krajowymi standardami,
  • pomiary dokonywane w tzw. stacjach pomiarowych - miejscach, w których zlokalizowano zestawy sieci skrzelowych o różnych wielkościach oczek (np. 8 różnych od 14 mm do 60 mm - odległości mierzone pomiędzy węzłami),
  • badania prowadzone w stacjach na różnych głębokościach wody,
  • dla każdej głębokości podczas każdej wyprawy badawczej należy pobrać próbki z trzech stacji,
  • minimalna liczba stacji na jedną wyprawę dla każdej badanej powierzchni nie powinna być mniejsza niż 8,
  • przy poborze każdej próbki należy zanotować położenie (długość i szerokość geograficzną) oraz wskaźniki: zasolenie, temperaturę i zawartość tlenu, a także warunki pogodowe panujące zarówno podczas rozkładania, jak i holowania/wyciągania sieci,
  • sieci powinny być rozstawione przed zmierzchem i zebrane o świcie.

Ryby pelagiczne


Ryby pelagiczne to gatunki, których tryb życia nie jest związany ze stałym podłożem. Nie jest wymagane przeprowadzanie badań w tym zakresie.Etap porealizacyjny

Badania ryb przydennych powinny być przeprowadzane podczas drugiego i trzeciego roku po uruchomieniu farmy wiatrowej. Metodyka badań taka sama jak na etapie przedrealizacyjnym.

cofnij
Partnerzy:
Copyright © 2019 FNEZ - Fundacja na rzecz Enegeryki Zrównoważonej
Elektrownie wiatrowe, farmy wiatrowe, oceny oddziaływania na środowisko