Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
[ X ]
Wersja polska Wersja angielska

Badania środowiskowe Oceanografia

Badania oceanograficzne

 

 

Etap przedrealizacyjny


Dane oceanograficzne są niezbędne do zrozumienia pionowego rozmieszczenia organizmów morskich w wodzie oraz przestrzennego rozmieszczenia ptaków i ssaków morskich.


Zakres analiz powinien obejmować następujące parametry:

 

  • zasolenie,
  • zawartość tlenu w wodzie,
  • prądy wodne,
  • warunki lodowe.

 

Zasady przeprowadzania badań:

1) badania bezpośrednie:

 

  • pomiary podczas przeprowadzania wszystkich analiz w zakresie bentosu oraz ryb, zarówno na poziomie powierzchni wody, jak i powierzchni dna morskiego;
2) analizy pośrednie:

  • gromadzenie wyników pomiarów parametrów przeprowadzonych na innych, sąsiadujących stacjach pomiarowych,
  • opracowanie modelu hydrodynamicznego dla obszarów charakteryzujących się wyróżniającymi się prądami wodnymi (np. „up-welling" - oddolny prąd wznoszący, prądy przybrzeżne),
  • zestawienie parametrów dotyczących zlodzenia (obserwacje zmienności pokrywy lodowej, rodzajów lodu, ruchów pokrywy lodowej); dla tych obszarów inwestycji, na których regularnie pojawia się pokrywa lodowa, należy opracować model pozwalający ocenić wpływ inwestycji na warunki lodowe (tworzenie się pokrywy lodowej, ruchy pokrywy lodowej itp.); dodatkowo zaleca się przeanalizowanie zmienności pokrywy lodowej na podstawie zdjęć satelitarnych.

 

 

Etap porealizacyjny

Pomiary powyższych parametrów powinny stanowić również element monitoringu porealizacyjnego. Pomiary powinny być przeprowadzane regularnie, z wykorzystaniem automatycznej aparatury pomiarowej zainstalowanej na elektrowniach albo stacji transformującej. Należy przeprowadzać analizy zdjęć satelitarnych pod kątem zdefiniowania zmian warunków lodowych, które zaszły po uruchomieniu inwestycji.

cofnij
Partnerzy:
Copyright © 2019 FNEZ - Fundacja na rzecz Enegeryki Zrównoważonej
Elektrownie wiatrowe, farmy wiatrowe, oceny oddziaływania na środowisko