Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
[ X ]
Wersja polska Wersja angielska

Oddziaływania MFW Etap eksploatacji

Potencjalne oddziaływania przedstawione poniżej, zostały sklasyfikowane jako potencjalnie negatywne ("-") lub potencjalnie pozytywne ("+").  

 

Elektrownie wiatrowe

 

 

Obecność elektrowni wiatrowych na obszarze morskim

 

 

Potencjalne oddziaływania:

 

- przeszkoda dla pozostałych użytkowników przestrzeni morskiej, np. rybaków, statków wycieczkowych,

 

- ryzyko kolizji pozostałych użytkowników przestrzeni morskiej z elektrowniami wiatrowymi - zagrożenie zanieczyszczeniami wydostającymi się ze statków na skutek kolizji,

 

- wpływ na falowanie - możliwe zaburzenia rozchodzenia się fal oraz osłabienie energii fal docierających do wybrzeża,

 

- zmiany procesów geologicznych dna morskiego (lokalna erozja - podmywanie fundamentów lub nadmierne gromadzenie się osadów w sąsiedztwie fundamentów), które mogą prowadzić do zmian również w strefie przybrzeżnej,

 

- emisja hałasu (zarówno nad wodą, jak i pod nią) i jej wpływ na organizmy żyjące w danym rejonie,

 

- zaburzenie krajobrazu - wpływ na atrakcyjność turystyczną regionu,

 

- przeszkoda dla lotnictwa cywilnego/wojskowego (szczególnie w warunkach złej widoczności),

 

- zakłócenia w przesyłaniu sygnałów pasm mikrofalowych (wykorzystywanych np. w telefonii komórkowej), w przypadku gdy elektrownie zlokalizowane są na trasie takiego przesyłu,

 

- oddziaływanie na populacje ptaków (kolizje, efekt bariery, oddziaływanie na siedliska ptaków),

 

- oddziaływanie na nietoperze (kolizje, efekt bariery),

 

- zmiany w składzie gatunkowym organizmów bentosowych (gatunki typowe dla dna miękkiego - muły, piaski - zostaną zastąpione gatunkami poroślowymi),

 

+ nowe elementy znajdujące się pod wodą (fundamenty) mogą przyciągać niektóre gatunki ryb i stanowić dla nich np. schronienie przed zagrażającymi im drapieżnikami - istnieje możliwość wzrostu populacji niektórych gatunków ryb w sąsiedztwie inwestycji,

 

-/+ zmiany uwarunkowań w zakresie pokrywy lodowej mogą pociągnąć za sobą zmiany w sukcesji organizmów bentosowych w płytkich wodach (< 5 m głębokości) i dostępności siedlisk dla ptaków morskich i fok,

 

- zmiany składu substratowego osadów dna morskiego na skutek wprowadzenia do środowiska nowych utwardzonych elementów (elementów fundamentów, materiałów zabezpieczających przed wymywaniem itp.),

 

+ efekt sztucznej rafy - pojawienie się nowych gatunków organizmów w rejonie inwestycji.Potencjalne oddziaływania na ptaki:

 

- zakłócenie w miejscach żerowania zlokalizowanych w sąsiedztwie elektrowni,

 

- kolizje ptaków z turbinami,

 

- wymuszenie zmian trasy przelotów ptaków na danym obszarze, co może prowadzić do wzrostu zapotrzebowania energetycznego ptaków (ze względu np. na konieczność wydłużenia trasy przelotu),

 

- przyciąganie uwagi ptaków, a tym samym zwiększenie zagrożenia kolizjami,

 

- zmiany w zasobach pożywienia, pociągające za sobą zmiany wielkości populacji ptaków drapieżnych.

 

 

 

Obracające się łopaty wirnika

 

 

Potencjalne oddziaływania:

 

- zaburzenie działania radarów,

 

- zaburzenia przesyłu sygnałów radiowych, telewizyjnych i telekomunikacyjnych,

 

-/+ wpływ na krajobraz - ewentualny spadek lub wzrost atrakcyjności turystycznej obszaru morskiego,

 

- kolizje ptaków z turbinami - zmiany wielkości populacji, tras migracji ptaków,

 

- emisja hałasu i wibracji zarówno nad powierzchnią wody, jak i pod nią - oddziaływanie na organizmy morskie.

 

 

 

Produkcja energii elektrycznej

 

 

Potencjalne oddziaływania:

 

+ bezemisyjna produkcja energii elektrycznej.

 

 

 

Rutynowe działania kontrolne/serwisowe

 

 

Potencjalne oddziaływania:

 

- zaburzenie osadów dna morskiego związane z zakotwiczaniem statków, które może skutkować uwolnieniem substancji szkodliwych do środowiska wodnego, ograniczeniem przezroczystości wody (wywołanym unoszeniem się zawiesiny w toni wodnej), pogorszeniem się jakości wody itp.,

 

- obniżenie jakości wody na skutek jej zanieczyszczenia różnego rodzaju olejami i płynami, które są wymieniane podczas działań serwisowych,

 

- emisja hałasu przez helikoptery.

 

 

Skala oddziaływania:

 

  • oddziaływanie krótkotrwałe, o charakterze lokalnym.

 

 

 

Nagłe naprawy

 

 

Potencjalne oddziaływania:

 

- zaburzenie osadów dna morskiego związane z zakotwiczaniem statków, które może skutkować uwolnieniem substancji szkodliwych do środowiska wodnego, ograniczeniem przezroczystości wody (wywołanym unoszeniem się zawiesiny w toni wodnej), pogorszeniem się jakości wody itp.,

 

- obniżenie jakości wody na skutek jej zanieczyszczenia różnego rodzaju olejami i płynami.

 

 

Skala oddziaływania:

 

  • oddziaływanie krótkotrwałe, o charakterze lokalnym.

 

 

 

Składowanie materiałów uszczelniających (zapobiegających wyciekaniu olejów itp.)

 

 

Potencjalne oddziaływania:

 

- materiały mogą stanowić źródło zanieczyszczeń.

 

 

Znaczenie oddziaływania:

 

  • oddziaływanie na środowisko zależy od wybranej metody składowania,
  • w przypadku potencjalnego wycieku ilość substancji byłaby na tyle mała, że mielibyśmy doczynienia z oddziaływaniem krótkotrwałym.

 

 

 

Infrastruktura towarzysząca na morzu i lądzie

 

 

Potencjalne oddziaływania:

 

- oddziaływanie napowietrznej linii elektroenergetycznej i dodatkowej infrastruktury przyłączeniowej (np. stacji transformujących) zlokalizowanych na lądzie na krajobraz, ptaki, nietoperze,

 

- emisja pola elektromagnetycznego (zarówno na lądzie, jak i na morzu) i jej wpływ na organizmy morskie oraz ludzi; pole elektromagnetyczne wytwarzane przez kable podmorskie może odstraszać niektóre gatunki wrażliwych na ten czynnik ryb i tym samym przyczyniać się do zmiany tras ich wędrówek,

 

- tzw. wyładowania koronowe - wyładowanie elektryczne spowodowane przez jonizację płynu lub gazu otaczającego przewodnik, które pojawia się, kiedy gradient potencjału przekracza pewną wartość, ale warunki są niewystarczające do przebicia lub powstania łuku,

 

- potencjalny wpływ ciepła emitowanego przez kable podwodne na wzrost temperatury panującej na poziomie dna morskiego,

 

- możliwe zakłócenia systemów nawigacyjnych niektórych statków przez podwodne kable elektroenergetyczne (zjawisko to jest już jednak bardzo dobrze poznane i można mu zapobiec, instalując obok maksymalnie dwa dodatkowe kable).
Jednostki serwisujące i dodatkowe budynki

 

 

 

Jednostki serwisujące i dodatkowe budynki

 

 

Potencjalne oddziaływania:

 

- emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego,

 

- wytwarzanie odpadów (np. oleje).

 

 

Skala oddziaływania:

 

  • skalę tego typu oddziaływań można uznać za nieistotną.

cofnij
Partnerzy:
Copyright © 2019 FNEZ - Fundacja na rzecz Enegeryki Zrównoważonej
Elektrownie wiatrowe, farmy wiatrowe, oceny oddziaływania na środowisko