Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
[ X ]
Wersja polska Wersja angielska

6. Farmy wiatrowe i prognozowanie ich oddziaływań w procesie inwestycyjnym 6.5 Opis postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla farm wiatrowych należących do I grupy przedsięwzięć

W niniejszym rozdziale opisano schemat postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla lądowych farm wiatrowych o mocy nominalnej nie mniejszej niż 100 MW. Skupiono się przy tym na opisaniu elementów charakterystycznych dla procedur dla FW.

 

Poniżej przedstawiono schemat postępowania. Jego szczegółowy opis znajduje się, jak wspomniano wcześniej, w opracowaniu „Postępowanie administracyjne w sprawach określonych ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko".


Postępowanie dla farm wiatrowych z I grupy:

 

1. Kwalifikacja farmy wiatrowej do I grupy przedsięwzięć.

 

2 A. Wykonanie KIP i złożenie jej wraz z wnioskiem o ustalenie zakresu Raportu OOŚ.

 

2 B. Wykonanie Raportu OOŚ.

 

3. Złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

4. Wszczęcie postępowania przez organ administracji.

 

5. Wystąpienie organu prowadzącego postępowanie do odpowiednich organów współdziałających o uzgodnienie / opinię dotyczącą warunków realizacji farmy wiatrowej.

 

6. Wydanie opinii i uzgodnienia przez organy współdziałające.

 

7. Przeprowadzenie przez organ prowadzący postępowania z udziałem społeczeństwa.

 

8. Wydanie dsu.

 

9. Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu dsu.

 

cofnij
Partnerzy:
Copyright © 2016 FNEZ - Fundacja na rzecz Enegeryki Zrównoważonej
Elektrownie wiatrowe, farmy wiatrowe, oceny oddziaływania na środowisko