Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
[ X ]
Wersja polska Wersja angielska

Publikacje Nietoperze

 1. National Wind Coordinating Collaborative, Wind Turbines Interactions with Birds, Bats and their Habitats, 2010.
  Wpływ turbin wiatrowych na ptaki, nietoperze i ich zachowanie - omówienie (PL) 
 2. Arnett E. B., Erickson W. P., Kerns J., Horn J., Relationships between bats and wind turbines in Pennsylvania and West Virginia: an assessment of fatality search protocols, patterns of fatality, and behavioral interactions with wind turbines, BWEC, 2005.
  Zależność pomiędzy turbinami wiatrowych i nietoperzami w Pensylwanii i Virginii Zachodniej: ocena protokołów z poszukiwania martwych osobników, schematy śmiertelności, interakcje behawioralne z turbinami wiatrowymi.
 3. Arnett E. B., Schirmacher M., Huso M. M. P., Hayes J. P., Effectiveness of changing wind turbine cut-in speed to reduce bat fatalities at wind facilities, BWEC, The Pennsylvania Game Commission, 2010.
  Rezultaty zmiany prędkości rozruchowej turbiny w celu zmniejszenia... - omówienie (PL)
 4. Arnett et al., Patterns of bat fatalities at wind energy facilities in North America, Journal of Wildlife Management, 2007.
  Schematy śmiertelności wśród nietoperzy na obszarach farm wiatrowych w Ameryce Północnej.
 5. AWEA, The American Bird Conservancy, Proceedings of the wind energy and birds/bats workshop: understanding and resolving bird and bat impacts, Resolve Inc., 2004.
  Przebieg warsztatów na temat energetyki wiatrowej i ptaków/nietoperzy: zrozumienie i rozwiązanie problemu wpływu na ptaki i nietoperze.
 6. AWEA, Wind energy and wildlife, 2009.
  Energetyka wiatrowa i dzika przyroda.
 7. Bach, L., Fledermäuse und Windenergie - reale probleme oder einbildung? Vogelk. Ber. Nieders. 33(2): 119-124, 2001.
  Nietoperze i energetyka wiatrowa - prawdziwy problem czy urojenie?
 8. Bach L., Rahmel U., Fledermäuse und Windenergie - ein realer konflikt? Informationsdienst Naturschutz Nieders. 26, 47-52, 2006.
  Nietoperze i energetyka wiatrowa - prawdziwy konflikt?
 9. Baerwald E. F., Edworthy J., Holder M., Barclay R. M. R., A large-scale mitigation experiment to reduce bat fatalities at wind energy facilities, The Journal of Wildlife Management, 2008.
  Eksperyment na szeroką skalę w zakresie zmniejszania oddziaływania farm wiatrowych w celu zredukowania śmiertelności wśród nietoperzy z powodu kolizji z elektrowniami wiatrowymi.
 10. Barclay R. M. R., Baerwald E. F., Gruver J. C., Variation in bat and bird fatalities at wind energy facilities: assessing the effects of rotor size and tower height, NRC, 2007.
  Zmiany w śmiertelności nietoperzy i ptaków spowodowane kolizjami z elektrowniami wiatrowymi: ocena wpływu rozmiaru rotora i wysokości wieży.
 11. Brinkmann R., Bontadina F., Survey of possible operational impacts on bats by wind facilities in Southern Germany, Administrative District of Freiburg - Department 56 Conservation and Landscape Management, 2006.
  Ankieta potencjalnego wpływu turbin wiatrowych na nietoperze w Południowych Niemczech.
 12. Determining the potential ecological impact of wind turbines on bat populations in Britain. Scoping and method development report, University of Bristol, Bat Conservation Trust, 2009.
  Określanie potencjalnego ekologicznego wpływu turbin wiatrowych na na populację nietoperzy w Wielkiej Brytanii. Raport z określania zakresu i opracowania metodologii.
 13. Edkins M. T., Impacts of wind energy development on birds and bats: looking into the problem, FPL Energ.
  Wpływ projektów z zakresu energetyki wiatrowej na ptaki i nietoperze: spojrzenie na problem.
 14. Erickson et al., WEST, Inc., Synthesis and comparison of baseline avian and bat use raptor nesting and mortality information from proposed and existing wind developments, Bonneville Power Administration, 2002.
  Synteza i porównanie zasadniczej aktywności ptaków i nietoperzy... - omówienie (PL)
 15. Horn J. W., Arnett E. B., Kunz T. H., Behavioral responses of bats to operating wind turbines, Journal of Wildlife Management, 2008.
  Reakcja behawioralna nietoperzy na pracujące turbiny wiatrowe.
 16. Hötker H., Thomsen K., Köster H., Auswirkungen regenerativer Energiegewinnung auf die biologische Vielfalt am Beispiel der Vögel und der Fledermäuse - Fakten, Wissenslücken, Anforderungen an die Forschung, ornithologische Kriterien zum Ausbau von regenerativen Energiegewinnungsformen, NABU, 2004.
 17. Johnson G. D., Arnett E . B., A bibliography of bat fatality, activity and interactions with wind turbines, 2004.
  Bibliografia w zakresie śmiertelności, aktywności interakcji nietoperzy z turbinami wiatrowymi.
 18. Kepel A. (red.), Tymczasowe wytyczne dotyczące oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na nietoperze (na rok 2009), Porozumienie dla Ochrony Nietoperzy, 2008.
  Interim guidelines for the assessment of environmental impast of wind turbines in bats (for 2009).
 19. Kunz T. H., Arnett E. B., Cooper B. M., Erickson W.P., Larkin R. P., Mabee T., Morrison M. L., Strickland M. D., Szewczak J. M., Assessing impacts of wind-energy development on nocturnally active birds and bats: a guidance document, Journal of Wildlife Management, 2007.
  Ocena wpływu projektów z zakresu energetyki wiatrowej na ptaki aktywne nocą i nietoperze: wytyczne.
 20. Nicholls B., Racey P. A., Bats avoid radar installations: could electromagnetic fields deter bats from colliding with wind turbines?, PLoS ONE, 2007.
  Nietoperze unikają instalacji radiowych: czy pole elektromagnetyczne może odstraszyć nietoperze od turbin wiatrowych?
 21. Nicholls B., Racey P. A., The aversive effect of electromagnetic radiation on foraging bats - a possible means of discouraging bats from approaching wind turbines, 2009.
  Odstraszający wpływ promieniowania elektromagnetycznego na żerujące nietoperze - potencjalny środek odstraszania nietoperzy od turbin wiatrowych.
 22. NWCC, Wind turbine interactions with birds and bats: a summary of research results and remaining questions, 2004.
  Interakcje turbin wiatrowych z ptakami i nietoperzami: podsumowanie wyników badań i pozostałe pytania.
 23. Rodrigues et al., Guidelines for consideration of bats in wind farm projects, EUROBATS, 2008.
  Wytyczne w zakresie uwzględniania występowania nietoperzy przy projektowaniu farm wiatrowych.
 24. Rodrigues et al., Report of the Intersessional Working Group on wind turbines and bat populations, EUROBATS, 2005.
  Raport Grupy Ropoczej o turbinach wiatrowych i populacji nietoperzy.
 25. Rodrigues et al., Wind turbines and bats: guidelines for the planning process and impact assessments, EUROBATS, 2006.
  Turbiny wiatrowe i nietoperze: wytyczne procesu planowania i oceny oddziaływania.
 26. Rydell J., Bach L., Dubourg-Savage M., Green M., Rodrigues L., Hedenstrӧm A., Mortality of bats at wind turbines links to nocturnal insect migration?, 2010.
  Śmiertelność nietoperzy na farmach wiatrowych a migracje owadów - omówienie (PL).
 27. Szewczak J. M., Arnett E., Ultrasound emissions from wind turbines as a potential attractant to bats: a preliminary investigation, 2006.
  Ultradźwięki emitowane przez turbiny wiatrowe jako potencjalny czynnik przyciągający nietoperze: badanie wstępne.

cofnij
Partnerzy:
Copyright © 2019 FNEZ - Fundacja na rzecz Enegeryki Zrównoważonej
Elektrownie wiatrowe, farmy wiatrowe, oceny oddziaływania na środowisko