Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
[ X ]
Wersja polska Wersja angielska

Kodeks Etyki Treść Kodeksu

Kodeks Etyki
w energetyce wiatrowej

 

 1. Rozwój energetyki wiatrowej musi prowadzić do zrównoważonego rozwoju gminy, a więc musi opierać się na równoprawnym traktowaniu uwarunkowań gospodarczych, społecznych i środowiskowych.
 2. Podmiot przygotowujący projekt farmy wiatrowej rozmawia z władzami gminy przed rozpoczęciem działań związanych z przygotowaniem projektu na terenie gminy, informuje rzetelnie o planach inwestycyjnych oraz korzyściach i zagrożeniach związanych z rozwojem energetyki wiatrowej w gminie.
 3. Podmiot przygotowujący projekt farmy wiatrowej informuje lokalne społeczeństwo o planowanych działaniach na jak najwcześniejszym etapie inwestycji. Dąży do nawiązania dialogu z lokalną społecznością na każdym etapie przygotowania projektu, przekazuje rzetelne informacje o faktycznych oddziaływaniach projektu na środowisko i zdrowie ludzi. Planuje przedsięwzięcie biorąc pod uwagę zasadne opinie zgłaszane przez lokalne społeczności w trakcie konsultacji społecznych i odnosi się do wszelkich zgłaszanych w trakcje konsultacji uwag i postulatów.
 4. Podmiot przygotowujący projekt farmy wiatrowej rzetelnie informuje gminę oraz lokalne społeczności
  o szacowanej, na podstawie obowiązujących przepisów prawa podatkowego, wysokości przychodów podatkowych gminy z tytułu realizacji inwestycji.
 5. Inwestor unika realizacji farmy wiatrowej w miejscach gdzie większość lokalnej społeczności jest jej przeciwna, pomimo przeprowadzenia rzetelnej kampanii informacyjnej o faktycznych oddziaływaniach przedsięwzięcia na środowisko i zdrowie ludzi.
 6. Przy budowie farmy wiatrowej Podmiot realizujący inwestycję stara się wykorzystywać, w miarę potrzeb i możliwości, lokalny potencjał siły roboczej, o ile takowy istnieje.
 7. Podmiot przygotowujący i realizujący inwestycje farmy wiatrowej angażuje się w działania prospołeczne na terenie gminy i wspiera edukację społeczeństwa w zakresie rozwoju energetyki wiatrowej.
 8. Podmiot realizujący inwestycję prowadzi roboty w sposób niepowodujący szkód w infrastrukturze lokalnej, a wszelkie powstałe w procesie inwestycyjnym szkody naprawia we własnym zakresie.
 9. Inwestorzy działający na jednym terenie starają się współpracować ze sobą, prowadzą dialog i ustalają kompromisowe warunki realizacji przedsięwzięć.
 10. Podmiot przygotowujący projekt farmy wiatrowej przestrzega zasad prowadzenia procedur ocen oddziaływania na środowisko określonych w krajowym i europejskim prawie, a także stosuje „dobre praktyki" określone w wytycznych i przewodnikach uzgodnionych pomiędzy szerokim przedstawicielstwem branży wiatrowej i właściwymi organami ochrony środowiska.

cofnij
Partnerzy:
Copyright © 2019 FNEZ - Fundacja na rzecz Enegeryki Zrównoważonej
Elektrownie wiatrowe, farmy wiatrowe, oceny oddziaływania na środowisko