Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
[ X ]
Wersja polska Wersja angielska

Aktualności

Fundamentowanie metodą Hilo zmniejsza poziom hałasu

Nowatorska metoda wbijania fundamentów o nazwie „Hilo” wpływa na zmniejszenie poziomu hałasu oraz redukcji naprężeń w konstrukcji.

Energy Research Center of the Netherlands (ECN) opublikowała wyniki kampanii testowej, która odbyła się w czerwcu 2014 roku w Bremerhaven, gdzie IHC IQIP, wraz z partnerami z branży, dokonała analizy wpływu różnych metod instalacji na fundamenty monopalowe. 

Wykorzystana została nowatorska metoda wbijania fundamentów o nazwie „Hilo”, wykorzystująca młot hydrauliczny IHC IQIP, która polega na zwiększeniu częstotliwości uderzeń o mniejszej energii uderzenia. Według IHC IQIP metoda instalacyjna prowadzi do zmniejsza poziomu hałasu oraz zmniejszenia naprężeń w konstrukcji. Wyniki analizy wskazują na mniejsze zmęczenie materiału podczas prac instalacyjnych,, co przekłada się na polepszenie wytrzymałości i żywotności konstrukcji. W porównaniu do standardowej procedury instalacyjnej, wykazano redukcję zmęczenia materiału o 89%.

Obowiązkowe konsultacje społeczne podczas tworzenia dokumentów planistycznych

Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadza obowiązkowe konsultacje społeczne na etapie prac planistycznych przed sporządzeniem projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zaangażowanie społeczeństwa w początkowej fazie prowadzenia prac ma na celu minimalizację konfliktów społecznych, które rodzą się m.in. podczas tego typu inwestycji.

Nowelizacja projektu o udostępnianiu informacji o środowisku

Projekt nowelizacji ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa, w ochronie środowiska oraz w ocenach oddziaływania na środowisko został zaakceptowany przez Radę Ministrów. Większość nowych regulacji ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2017 r.

Zmiany w projekcie mają zapewniać bezstronność w konfliktowych sytuacjach. Ponadto raport oceny o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko ma być sporządzany przez ekspertów posiadających odpowiednie wykształcenie lub doświadczenie. Zaostrzono także przepisy dotyczące oddziaływania skumulowanego. Zgodnie z nowelizacją wydłużony termin, w którym decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach będzie można dołączyć do wniosku o kolejną decyzję inwestycyjną. Termin przedłużono z 4 na 6 lat i z 6 do 10 lat w przypadku inwestycji realizowanych etapowo. Dodatkowo do 30 dni został wydłużony termin składania skarg i wniosków w ramach konsultacji społecznych dla inwestycji wymagających oceny oddziaływania na środowisko.

Ograniczenia w lokalizacji elektrowni wiatrowych

Sejmowe komisje infrastruktury oraz samorządu terytorialnego i polityki regionalnej przyjęły projekt dotyczący ograniczeń lokalizacyjnych dla farm wiatrowych o mocy powyżej 40 kW. Zgodnie z założeniami projektu elektrownie wiatrowe mają być stawiane na podstawie planu miejscowego, a nie jak to było praktykowane dotychczas, na podstawie decyzji o warunkach zabudowy.


Hałas powodowany przez turbiny wiatrowe – czy turbiny wiatrowe są głośne?

Liczne doniesienia o wysokim poziomie hałasu powodowanym przez turbiny wiatrowe rodzą obawy wśród bliskich sąsiadów farm wiatrowych.
Turbiny wiatrowe budowane w odległości nie mniejszej niż 300 m, emitują hałas aerodynamiczny wynoszący 43 dB (dla porównania pracujący klimatyzator emituje hałas o wysokości 50 dB, a lodówka 40 dB). Ciśnienie akustyczne powodowane przez turbinę wiatrową znajdującą się w odległości 500 m spada do wartości 38 dB. Zgodnie z zapewnieniami Keitha Longtina z GE Renewable Energy szum otoczenia  mieści się w przedziale 40-45 dB, a dla obszarów wiejskich spada do poziomu 30 dB. Z podanych danych wynika, iż hałas otoczenia jest w stanie zagłuszyć hałas powodowany pracą turbiny.Prace nad systemem radarowym zmniejszającym ryzyko kolizji z turbinami

Badania prowadzone przez Jason Roadman z NREL (we współpracy z Laufer Wind) mają na celu stworzenie systemu radarowego, który będzie w stanie wykryć ptaki przelatujące w pobliżu farmy i odróżnić je od innych obiektów lub zakłóceń atmosferycznych. System radarowy będzie w stanie określić położenia ptaków i kierunek ich lotu. W przypadku wykrycia dużej grupy ptaków zbliżających się do farmy zostanie przekazana informacja do pracowników zarządzających farmą, którzy będą mogli unieruchomić wirniki. Prowadzić to będzie do ograniczenia lub wyeliminowania ryzyka zderzenia zwierząt z turbinami wiatrowymi.
Partnerzy:
Copyright © 2019 FNEZ - Fundacja na rzecz Enegeryki Zrównoważonej
Elektrownie wiatrowe, farmy wiatrowe, oceny oddziaływania na środowisko