Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
[ X ]
Wersja polska Wersja angielska

Aktualności

Spotkanie robocze w kwestii oceny oddziaływania farm wiatrowych na awifaunę

W dniu 5 sierpnia bieżącego roku, w siedzibie Fundacji na rzecz Energetyki Zrównoważonej odbyło się spotkanie z ekspertami z zakresu ornitologii oraz przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, poświęcone problemom oceny oddziaływania farm wiatrowych na awifaunę.

Uproszczenia proceduralne w wyniku wykładni GDOŚ

W ramach wielomiesięcznych prac nad Wytycznymi OOS dla wiatraków, które prowadziła FNEZ udało się przekonać przedstawicieli GDOŚ do dokonania jednoznacznej wykładni w zakresie konieczności wpisywania w decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach numerów działek, na jakich jest realizowane przedsięwzięcie.

Rozwój energetyki wiatrowej a Natura 2000

Według prognoz, do 2020r. wydajność energetyki wiatrowej ma się przynajmniej potroić w porównaniu z obecnym stanem. Koniecznością staje się zatem, przy założeniach tak gwałtownego rozwoju, aby zagwarantować zrównoważenie wspomnianego postępu w każdej sferze oraz jego zgodność z legislacją unijną odnośnie środowiska - w szczególności z Dyrektywą Ptasią i Dyrektywą Siedliskową. Na wspomniane powyżej ważkie kwestie odpowiedzią są najnowsze wytyczne Komisji Europejskiej.

Potencjalny wpływ turbin na ludzkie zdrowie

Pod egidą Głównego Inspektora Sanitarnego Prowincji Ontario powstał raport w odniesieniu do pojawiających się w opinii publicznej negatywnych zapatrywań na obecność turbin wiatrowych, a w szczególności wywoływanego przez nie hałasu.

Konsultacje Wytycznych OOŚ

W dniu 15 kwietnia 2010 roku odbyły się konsultacje branżowe projektu Wytycznych w zakresie prognozowania oddziaływań na środowisko farm wiatrowych”, autorstwa FNEZ. Dokument ten kompleksowo opisuje zasady prowadzenia procedur OOŚ, w tym:
  • opis zasad prognozowania oddziaływań na środowisko farm wiatrowych w istniejących ramach prawnych określających procedurę oceny oddziaływania na środowisko,
  • opis oddziaływań, jakie elektrownie wiatrowe mogą wywoływać na poszczególne elementy środowiska w kolejnych etapach budowy, eksploatacji i likwidacji inwestycji,
  • wskazanie optymalnej ścieżki prowadzenia oddziaływania procesu prognozowania oddziaływania środowisko farmy wiatrowej, zarówno na etapie prowadzenia procedury administracyjnej mającej na celu uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jak i poza ta procedurą – na etapie przygotowawczym poprzedzającym procedurę OOS i po zakończeniu tej procedury, w ramach analizy porealizacyjnej
  • wskazanie inwestorom i ekspertom przygotowującym dokumentacje środowiskowe dla farm wiatrowych na jakie elementy środowiskowe, społeczne i technologiczne oraz w jakim stopniu należy zwracać uwagę podczas przygotowania i realizacji projektu inwestycyjnego i w ramach prowadzenia procedury OOS,
  • wskazówki dla administracji ochrony środowiska na jakie elementy technologiczne i rodzaje oddziaływań przez nie powodowane oraz w jakim stopniu należy brać pod uwagę w procedurze oceny oddziaływania farm wiatrowych na środowisko.
Partnerzy:
Copyright © 2019 FNEZ - Fundacja na rzecz Enegeryki Zrównoważonej
Elektrownie wiatrowe, farmy wiatrowe, oceny oddziaływania na środowisko